Den nakna CSS-dagen - dagen då vi klär av oss CSS-kostymen

Idag den 9:e april inträffar den så kallade ”CSS Naked Day”. Dagen då vi hedrar formgivning inom webbdesign och visa hur webben hade sett ut utan styling.

CSS (Cascading Style Sheets) är en språk som beskriver hur innehållet på en webbplats ska presenteras. Det kan gälla typsnitt, textstorlek eller färg med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup med mera. CSS styr med andra ord både hemsidans form och responsivitet.
Därför har vi alltså klätt av inlägget sin CSS-kostym och därmed tagit bort all styling. Det innebär att enbart naken HTML visas. Klicka gärna på Guldknappen för att växla mellan hur inlägget ser ut med eller utan CSS.

Vill du ha hjälp med CSS-frågor på din webbplats? Kontakta oss!

css buttons - off